O nás

Vítame Vás na stránkach Európskej asociácie profesionálnych koučov, ktorej poslaním je uchovávať a odovzdávať základný princíp koučingu v tej najčistejšej forme a na tej najprofesionálnejšej úrovni, akú Vám dnes svet koučingu dokáže ponúknuť.

Žijeme v dobe, kde v prístupe k človeku dominuje technické až technologické uvažovanie. Jeho výkonnosť je často stimulovaná systémovými opatreniami na strane jednej a najjemnejšími osobnými manipuláciami na strane druhej. V takýchto podmienkach človek iba neľahko nachádza a napĺňa zmysel svojho života, zažíva dostatok radosti z vlastnej tvorivosti a výkonnosti. Takéto podmienky nestimulujú osobnostný rast a rozvoj vlastného potenciálu.

Často sme vystavovaní spŕške najrôznejších trendov a noviniek, ktoré masovo sľubujú vyššiu výkonnosť, rýchlejší zisk, alebo nikdy nekončiacu dobrú náladu! Je nemožné vyčísliť počet prostriedkov a „techník“, pomocou ktorých sa snažia jednotlivci i celé organizácie dosahovať vytýčené ciele. Koučing v našom ponímaní nie je iba ďalšou technikou, či novým „technotrendom“.

Naše skúsenosti nás vedú stavať na základných princípoch, ktoré sa v záplave najrôzneších techník pomaly, ale isto vytrácajú. Stavať na tom, čo je rokmi osvedčené, čo je základnou esenciou spoločného bytia – je to „prístup“. Na človeka zameraný prístup je absolútnym základom moderného poradenstva a koučingu. Samotný prístup je hybnou silou procesu facilitácie a jeho nevyhnutnou a zároveň základnou podmienkou. Akákoľvek technika v našom systéme prípravy koučov tu zohráva až sekundárnu úlohu. Ako svoje posolstvo vidíme povinnosť uchovávať to, čo robí koučing skutočným koučingom – pracovať s človekom ako so svojbytnou bytosťou, pri plnom rešpekte k jeho vnútorným procesom, schopnostiam a k jeho osobnostným charakteristikám. Pracovať s človekom v celej jeho bohatosti a rozmanitosti. Žiadny človek sa nesmie stať obyčajným objektom pre aplikáciu dákej techniky.

V našich výcvikových programoch dostanete možnosť zoznámiť sa s celým prístupom a jeho princípmi tak, aby ste ho boli schopní využívať nielen vo vlastnej práci kouča, ale tiež ho ďalej šíriť a rozvíjať v najrôznejších sférach svojej činnosti.