Asociace

  Evropská asociace profesionálních koučů (EAPK) je občanské sdružení nabízející odbornou podporu a zázemí jak pro profesionální kouče, tak pro všechny ty, kdo se chtějí koučingu věnovat jako svému budoucímu povolání a hledají možnost získat kvalitní vzdělání.

EAPK se snaží shromažďovat a rozšiřovat informace, odborné texty a publikace, které mohou být zdrojem inspirace pro náročnou práci kouče. EAPK umožňuje získat vzdělání v oblasti aktivní poradenské práce a zprostředkovává kontakty s podobnými sdruženími v zahraničí. Současně usiluje o propagaci  koučingu mezi odbornou i laickou veřejností.

EAPK spolupracuje s odbornými asociacemi a institucemi na území Evropské unie, které jsou svým obsahem blízké obsahovému zaměření EAPK.

Prioritou a cílem EAPK je sdružovat odborníky ze světa koučingu a PCA, kteří dokáží zájemcům o vzdělání v této oblasti nabídnout nejenom základní know-how potřebné k práci kouče, ale také dokážou vést frekventanty našich výcviků systematicky a dlouhodobě. Nabízejí jim tak v případě zájmu  možnost „postgraduálního studia“, jako např. supervizní výcvik, výcvik trenérů, nebo jiné způsoby prohloubení vlastních zručností. Zájemci o práci kouče tak mají možnost získat pod patronací EAPK nadstandardně vysoký stupeň teoretické a praktické přípravy v dané oblasti, která jim následně pomůže být v oblasti koučingu skutečnými profesionály.