Náš tím

  Členové EAPK jsou profesionální poradci a kouči pracující v duchu na člověka zaměřeného přístupu – PCA (Person-Centered Approach). Každý z nich je v tomto přístupu vyškolený dlouhodobými a systematickými výcviky u nás i v zahraničí a uplatňuje tento přístup jako primární nástroj poradenství, psychoterapie a koučinku.

 Naše motivace odevzdat poselství na člověka zaměřeného přístupu v nejkvalitnější formě vyústila v založení asociace, jejíž stránky si právě prohlížíte. Posláním EAPK je chránit, rozvíjet a odevzdávat základní přístupy koučinku a na člověka zaměřeného poradenství tak, jak byly vědecky definovány a empiricky ověřeny hlavním proudem humanistické psychologie a které se staly fundamentálním pro vytvoření atmosféry, ve které se zhmotní naše přesvědčení, že  „každý klient má v sobě cestu a způsob, jak hledat a nacházet efektivní řešení problému“.
 
 Tato schopnost vytvářet podmínky pro růst, kde rozhodujícím faktorem je aplikace hluboké empatie, kongruence v prožívání, myšlení a jednání a nehodnotící pozitivního přijetí ze strany kouče/ poradce se nazývá schopnost facilitovat. Facilitátor tedy podporuje a spoluutváří takové podmínky, ve kterých může každý člověk objevovat svoji kapacitu a odstraňovat bariéry. Objevování vlastních zdrojů a jejich využívání je cestou efektivního rozvoje osobnosti.

Tým koučů a lektorů naší asociace je týmem špičkových odborníků s hlubokým pochopením a osvojením si principů facilitace. Studiem těchto principů a jejich praktickou aplikací se zabývají celá léta. Svým působením přispěli k výzkumnému a publikačnímu obohacení tématu. Základní principy tvoří pilíře, na kterých stojí všechny výcvikové a výukové programy.  Samotná práce týmu a jeho členů podléhá přísné supervizi, která dbá o udržování kvality práce a růst kvality programů