Mgr. Ferdinand Podoba

psychologist, poradca, coach, supervisor, lecteur

Ukončil štúdium psychológie na univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde obhájil diplomovú prácu „Riziká a možnosti využitia psychedelickej skúsenosti“ v ktorej sa zaoberal technikami a fenoménmi rozšíreného vedomia a ich využitia pre osobnostný rast moderného človeka. Od tej doby pôsobil tak v klinickej ako aj v poradenskej a pracovnej sfére. Rozmanité skúsenosti zozbierané z oblasti detskej psychológie, psychológie dospelých, zo skupinovej a individuálnej práce, ako aj rozmanité koučingové, lektorské skúsenosti a skúsenosti z práce s tímom, dnes využíva tak v privátnom ako aj pracovnom poradenstve.
Pracuje ako poradca a kouč využívajúci PCA ako hlavný nástroj osobnostnej zmeny klienta. V súčasnosti sa rozvíja v práci supervízora pre PCA a supervízora humanitných povolaní. Venuje sa tak individuálnej ako aj skupinovej supervízii. Ako jediný na Slovensku využíva pri koučingu a poradenstve priamu prácu s telom, pri zachovaní klientom centrovaného prístupu.

Okrem iného vedie Centrum psychickej regenerácie a osobnostného rastu – ATALANGA s.r.o pri Piešťanoch. Je zriaďovateľom a riaditeľom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a zakladateľ občianskeho združenia PERIFERY podporujúceho okrajové a alternatívne skupiny ľudí.