Mgr. Silvia Papalová

špeciálny pedagóg, psychoterapeut, kouč, supervízor, lektor

Ukončila štúdium špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Odvtedy pôsobí v oblasti pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. Má tiež pracovné skúsenosti ako metodik pre zariadenia v rezorte sociálnych vecí, kde viedla tréningy pre zamestnancov (profesionálna príprava, komunikačné a interpersonálne zručnosti…), v spolupráci s MPSVaR SR zabezpečovala profesionálnu prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti vedúcich zamestnancov v rezorte sociálnych vecí.
Založila Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Bytči, kde pôsobí ako riaditeľka. Je zriaďovateľkou Centra špeciálno – pedagogického poradenstva v Dolnom Kubíne.
Pôsobí ako výcvikový individuálny a skupinový terapeut, supervízor a lektor Slovenského inštitútu pre výcvik v Kognitívne behaviorálnej psychoterapii (KBT), Liptovský Mikuláš a supervízor Českého inštitútu pre prístup zameraný na človeka (PCA), Brno.

Z absolvovaných výcvikov:

 • 1996 – 2000 Klientom centrované poradenstvo a psychoterapia;
  Český inštitút PCA; Brno, CZ, Univerzity of Georgia (USA)
 • 2000 – 2001 Supervízia v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii
  Český inštitút PCA; Brno, CZ
 • 2003 Príprava výcvikových terapeutov PCA
  Český inštitút PCA; Brno, CZ
 • 2005 Videotréning komunikácie
  Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva, Dolný Kubín, SR
 • 2007 Práca s telom v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii
  Český inštitút PCA; Brno CZ
 • 2008 – 2010 Výcvik supervízorov v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii.
  Český inštitút PCA, Brno, CZ
 • 2003 – 2007 Kognitívne – behaviorálna psychoterapia (KBT)
  Slovenský inštitút pre výcvik v KBT Liptovský Mikuláš, SR
 • 2004 – 2005 Špecializačný kurz v metóde neurofeedback/biofeedback
  Neurobiofeedback inštitút Rimavská Sobota, SR


Z lektorských a trénerských skúseností:

 • Lektor Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT Liptovský Mikuláš.
 • Lektor poradensko – akreditovaných školení a tréningov v oblasti: Komunikačné zručnosti, Prezentačné zručnosti, Zvládanie konfliktov, Zvládania stresu a zvyšovania psychickej výkonnosti
 • Auditorská a supervízna činnosť