PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

psychológ, psychoterapeut, kouč, supervízor, lektor

Psychológ a psychoterapeut. Pracuje na oddelení pre liečbu závislostí VFN v Prahe (Apolinář), prednáša na katedre adiktológie 1. LF UK. Vedie výcviky v motivačných rozhovoroch. Pracoval v stacionári pre poruchy príjmu potravy na psychiatrickej klinike. 1. LF UK a VFN v Prahe a rôznych neziskových a zdravotníckych zariadeniach zameraných na prácu s dospelými i pospievajúcimi. Absolvoval výcvik v motivačných rozhovoroch a výcvik pre trénerov pod vedením T. Larkina, a J. Lundberga. Ako tréner v motivačných rozhovoroch pracuje od roku 2003 (IES Brno, Bayer, White Light, OKIN Educa, Sananim, Institut pedagogicko psychologického poradenství aj.). Ďalej absolvoval psychoterapeutický výcvik a výcvik supervízorov v prístupe zameranom na človeka (PCA) a výcvik v tanečnej a pohybovej terapii. V rámci postgraduálneho štúdia psychológie na 1. LF UK sa venuje výskumu následkov traumatických zážitkov, je členom rady European Society for Trauma and Dissociation.

Z absolvovaných výcvikov:

 • 2001 – 2003 Výcvik školiteľov zameraný na kontakt s klientom, motivačné rozhovory a základy supervízie
  UISCAA, Írsko
 • 2003 – 2007 Klientom centrované poradenstvo a psychoterapia (základný výcvik a supervízia);
  Český inštitút PCA; Brno, CZ, Univerzity of Georgia (USA)
 • 2004 – 2005 Pesso Boyden System Psychomotor I, II
  I. Baardman, NL
 • 2005 – 2007 Tanečně pohybová terapie
  American Dance-Movement Therapy Association, Praha, CZ
 • 2007 Práca s telom v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii
  Český inštitút PCA; Brno CZ
 • 2008 – 2010 Výcvik supervízorov v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii.
  Český inštitút PCA, Brno, CZ
 • 2008 – 2009 Kurz hypnózy I + II
 • 2009 EMDR, výcvik
  Institut für Traumatherapie, Berlin


Z lektorských a trénerských skúseností:

 • Výcviky v Motivačných rozhovoroch
 • Pedagogická činnosť na 1.LF UK Praha
 • Psychoterapeutické výcviky PCA (kofacilitátor)
 • Semináre v tanečnej/pohybovej terapii a dramaterapii
 • Zážitkové outdoorové kurzy
 • Odborná prednášková činnosť