PhDr. Oldřich Tegze

psychológ, psychoterapeut, supervízor, kouč, externý vysokoškolský pedagóg

Psychológ a psychoterapeut s tridsaťročnou praxou. Ukončil štúdium jednooborovej psychológie na PÚ FF MU Brno v roku 1976. Vo svojom prvom zamestnaní sa venoval problematike psychológie práce. Pracoval od ukončenia štúdia až do roku 1988 ako vedúci psychológ v VDI Brněnská Drutěva. Od roku 1988 až do 1990 využil uvoľnenie v spoločenskom živote a urobil prvý krok k osamostatneniu sa. Založil Stredisko psychologických služieb pod hlavičkou pridruženej výroby JZD. Hneď po revolúcii sa osamostatnil a začal súkromne podnikať. Súkromne podniká doposiaľ.

Psychologické pôsobenie zameral na viac oblastí. Jednou z tých veľmi dôležitých činností predstavovala príprava vrcholového managementu súkromných firiem a spoločností a príprava vrcholových pracovníkov štátnej správy a samosprávy. Výcvik v manažérskych zručnostiach, mediálne výcviky, komunikačné zručnosti, team building, krízový management, riadenie HR, PR stratégie a individuálny koučing boli základnými aktivitami. Tu využíval bohaté skúsenosti spolupráce so zahraničnými kolegami a inštitúciami.

Okrem práce pre management rôznych firiem sa 1981 systematicky venoval psychológii športu. Pôsobil a pôsobí ako reprezentačný psychológ v niekoľkých športoch, kde poskytuje individuálne poradenstvo pre športovcov i trénerov.

Ďalšie oblasti jeho pôsobenia boli oblasti vzdelávania študentov psychológie, a to jak v roli externého pedagóga, tak i v rámci prípravy psychológov na práci psychoterapeutov. Tejto činnosti sa venuje viac než 20 let.

Z absolvovaných výcvikov:

 • 1985 – 1989 Skupinový výcvik v poradenstve a psychoterapii
  Slovenská psychologická spoločnosť, PU FF UK Bratislava, SK
 • 1990 – 1993 Klientom centrivané poradenstvo a psychoterapia a aplikácie PCA Client-Centered counselling, psychotherapy and applications of PCA.
  The Person-Centered Approach PCA Institute International, Lugano, Švýcarsko (zakladatelé: C.R. Rogers, Alberto Zucconi, Charles Devonshire)
 • 1990 – 1992 Bioenergetická analýza
  Asociace pro somatickou psychoterapii, Brno, CZ
 • 1992 – 1998 Somatická psychoterapia – Biosyntéza
  International Institut for Biosynthesys, Heiden, Švajčiarsko
  Asociace pro somatickou psychoterapii, Brno, CZ
 • 2002 – 2004 Coaching – výcvikový program
  IPPD, London, UK


Z lektorských a trénerských skúseností:

 • 1993 – súčastnosť Vedenie výcvikových programov pre psychoterapeutov
 • 1997 – súčastnosť Facilitátor výcvikových programov Poradenstvo a psychoterapia zameraná na klienta (Client-Centered Therapy CCT) s právom viesť samostatne profesnú prípravu CCT
 • 1998 – súčastnosť supervízor pre CCT a PCA
 • 1996 – 1998 FF UK Bratislava – katedra psychológie
 • 1998 – súčastnosť Psychologický ústav FF MU Brno
 • 2002 – 2008 Japanese Institute for Biosynthesis