Vzdelávanie

Kvalita prípravy akéhokoľvek výcvikového programu a jeho následná realizácia je vždy úzko spojená s kvalitou tých, ktorí program zostavili a ktorí ho realizujú, s ich profesionálnou zdatnosťou a životnou skúsenosťou.

Naša asociácia garantuje účastníkom výcvikových a výukových programov kvalitu lektorského tímu. Základný aj širší tím spolupracovníkov je tvorený ľuďmi so vzdelaním vysokej kvality, medzinárodnými skúsenosťami, bohatou praxou v ekonomickej i poradenskej oblasti a tiež dlhodobým pôsobením ako na poli firemného vzdelávania, tak pôsobením na akademickej pôde. Ich profesionálna zdatnosť a ľudská vyzretosť dáva účastníkom istotu, že investovaný čas a prostriedky sa im vrátia v podobe kvalitného vzdelania, know-how, so širokým uplatnením v praxi.

Nie sme iba asociáciou, ktorá vzdeláva. Sme predovšetkým ľuďmi, ktorí sa snažia účastníkov inšpirovať v práci na ich osobnom raste. Chceme Vás motivovať k čo najväčšej angažovanosti a ponoreniu sa do štúdia, ale taktiež povzbudzovať pri tvorbe vlastných projektov.

Motto našej práce vychádza z hlbokého presvedčenia a osobnej skúsenosti a znie:
„Základom efektivity je kvalita práce.“ 

Jedine kvalitne pripravený kouč môže byť naozaj prospešný svojim klientom.