Vzdelávání

Kvalita přípravy jakéhokoli výcvikového programu a jeho následná realizace je vždy úzce spojená s kvalitou těch, kteří program sestavili a kteří ho realizují, s jejich profesionální zdatností a životní zkušeností.

Naše asociace garantuje účastníkům výcvikových a výukových programů kvalitu lektorského týmu. Základní i širší tým spolupracovníků je tvořen lidmi se vzděláním vysoké kvality, mezinárodními zkušenostmi, bohatou praxí v ekonomické i poradenské oblasti a také dlouhodobým působením jak na poli firemního vzdělávání, tak působením na akademické půdě. Jejich profesionální zdatnost a lidská vyzrálost dává účastníkům jistotu, že investovaný čas a prostředky se jim vrátí v podobě kvalitního vzdělání, know-how, se širokým uplatněním v praxi.

Nejsme jen asociací, která vzdělává. Jsme především lidmi, kteří se snaží účastníky inspirovat v práci na jejich osobním růstu. Chceme vás motivovat k co největší angažovanosti a ponoření se do studia, ale taktéž povzbuzovat při tvorbě vlastních projektů.

Motto naší práce vychází z našeho hlubokého přesvědčení a osobní zkušenosti a zní: „Základem efektivity je kvalita práce“. Jedině kvalitně připravený kouč může být opravdu prospěšný svým klientům.