Zmäkčovače vody majú na Slovensku veľký význam

Slovensko patrí ku krajinám, kde sa vyskytuje veľmi široké rozpätie kvality pitnej vody, čo sa týka obsahu rozpustených minerálnych iónov. Tomuto merítku hovoríme tvrdosť, a z logiky veci celkom zreteľne vyplýva, že čím viac minerálov, prevažne rozpusteného vápnika a horčíka, tým väčšia tvrdosť. Obsah minerálov vo vode má svoj význam pre ľudské zdravie a mal by byť v ideálnom prípade na približne strednej úrovni stupnice tvrdosti vody, inými slovami, v domácnosti nie je vhodná ani príliš mäkká, ani príliš tvrdá voda.

kvapka vody

Ďalším hodnotiacim meradlom je aj záťaž domácich spotrebičov, ktoré s vodou prichádzajú do styku. Čím viac rozpustených minerálov, tým viac sa ich v priebehu prevádzky môže usadzovať na niektorých častiach, čo by potom mohlo spôsobiť ich vyradenie z činnosti. Typické je to napríklad pre automatické práčky, rýchlovarné kanvice a bojlery.

pitná voda

Ak by sme sa teraz zamerali na miesta s výskytom tvrdej vody na Slovensku, potom musíme konštatovať, že tvrdá voda na území republiky prevažuje. Uvádza sa, že až deväťdesiat percent domácností zápasí s tvrdou vodou a s mäkkou vodou sa stretnete väčšinou len v troch okresoch na východe krajiny av desiatich okresoch v strednom Slovensku, inde sa vyskytuje voda stredne tvrdá, až veľmi tvrdá. Tvrdosť vody na Slovensku spravidla súvisí s vápenitým podložím, a to ako v nížinách, tak aj v horských oblastiach. Spomeňme napríklad jaskynné systémy či Slovenský kras, kde sa vyskytujú prekrásne krasové jaskynné výzdoby, vytvorené usadzovaním vápenitých iónov.

Svoj význam tu teda má aj zmäkčovač vody ECO SLIM 30 https://www.vodaservis.sk/uprava-tvrdej-pitnej-vody/zmakcovac-vody-eco-slim-30/. Upravuje tvrdosť vody do optimálnych hodnôt tak, ako by to malo byť pre oba aspekty, ako zdravotný, tak aj technický. Zmäkčovače vody sa uplatnia najmä v miestach s veľmi až stredne tvrdou vodou a využijete ich ako pre prevádzku domácností, tak aj firemných prevádzok, obchodov, športovísk, úradov, škôl, výrobných prevádzok, skladov a ďalších priestorov, kde je inštalovaný vodovodný rad.

About the Author

You may also like these