O nás

Vítáme Vás na stránkách Evropské asociace profesionálních koučů, jejichž posláním je uchovávat a předávat základní princip koučingu v té nejčistší formě a na té nejprofesionálnější úrovni, jakou Vám dnes svět koučinku dokáže nabídnout.

 Žijeme v době, kdy v přístupu k člověku dominuje technické až technologické uvažování. Jeho výkonnost je často stimulována systémovými opatřeními na straně jedné a nejjemnějšími osobními manipulacemi na straně druhé. V takových podmínkách člověk jen nesnadno nachází a naplňuje smysl svého života, zažívá dostatek radosti z vlastní tvořivosti a výkonnosti. Takové podmínky nestimulují osobnostní růst a rozvoj vlastního potenciálu.

Často jsme vystavováni smršti nejrůznějších trendů a novinek, které masově slibují vyšší výkonnost, rychlejší zisk nebo nikdy nekončící dobrou náladu. Je nemožné vyčíslit počet prostředků a „technik“, pomocí nichž se snaží jednotlivci i celé organizace dosahovat vytýčených cílů. Koučink v našem pojetí není jen další technikou či novým „techno-trendem“.

 Naše zkušenosti nás vedou k tomu stavět na základních principech, které se v záplavě nejrůznějších technik pomalu ale jistě vytrácí. Stavět na tom, co je roky osvědčené, co je základní esencí společného bytí – je to „přístup“. Na člověka zaměřený přístup je absolutním základem moderního poradenství a koučinku. Samotný přístup je hybnou silou procesu facilitace a jeho nevyhnutelnou a zároveň základní podmínkou. Jakákoli technika v našem systému přípravy koučů tu sehrává až sekundární roli. Jako své poslání vidíme povinnost uchovávat to, co dělá koučink skutečným koučinkem – pracovat s člověkem jako se svébytnou bytostí, při plném respektu k jeho vnitřním procesům, schopnostem a k jeho osobnostním charakteristikám. Pracovat s člověkem v celé jeho bohatosti a rozmanitosti. Žádný člověk se nesmí stát pouhým objektem pro aplikaci nějaké techniky.

V našich výcvikových programech dostanete možnost seznámit se s celým přístupem a jeho principy tak, abyste ho byli schopni efektivně využívat nejen ve vlastní práci kouče, ale také ho dále šířit a rozvíjet v nejrůznějších sférách své činnosti.