Mgr. Ferdinand Podoba

psychológ, poradca, kouč, supervízor, lektor

Ukončil štúdium psychológie na univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde obhájil diplomovú prácu „Riziká a možnosti využitia psychedelickej skúsenosti“ v ktorej sa zaoberal technikami a fenoménmi rozšíreného vedomia a ich využitia pre osobnostný rast moderného človeka. Od tej doby pôsobil tak v klinickej ako aj v poradenskej a pracovnej sfére. Rozmanité skúsenosti zozbierané z oblasti detskej psychológie, psychológie dospelých, zo skupinovej a individuálnej práce, ako aj rozmanité koučingové, lektorské skúsenosti a skúsenosti z práce s tímom, dnes využíva tak v privátnom ako aj pracovnom poradenstve.
Pracuje ako poradca a kouč využívajúci PCA ako hlavný nástroj osobnostnej zmeny klienta. V súčasnosti sa rozvíja v práci supervízora pre PCA a supervízora humanitných povolaní. Venuje sa tak individuálnej ako aj skupinovej supervízii. Ako jediný na Slovensku využíva pri koučingu a poradenstve priamu prácu s telom, pri zachovaní klientom centrovaného prístupu.

Okrem iného vedie Centrum psychickej regenerácie a osobnostného rastu – ATALANGA s.r.o pri Piešťanoch. Je zriaďovateľom a riaditeľom Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva a zakladateľ občianskeho združenia PERIFERY podporujúceho okrajové a alternatívne skupiny ľudí.

Z absolvovaných výcvikov:

 • 2003 – 2006 Klientom centrované poradenstvo a psychoterapia;
  Český inštitút PCA; Brno, CZ, Univerzity of Georgia (USA)
 • 2006 – 2007 Supervízia v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii
  Český inštitút PCA; Brno, CZ
 • 2007 Práca s telom v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii
  Český inštitút PCA; Brno, CZ
 • 2008 – 2010 Výcvik supervízorov v klientom centrovanom poradenstve a psychoterapii.
  Český inštitút PCA; Brno, CZ
 • 2008 – (2012) Biosyntéza – Dlhodobý výcvik v somatickej psychoterapii
  Český inštitút Biosyntézy; Praha, CZ – Medzinárodný inštitút Biosyntézy; Heiden, Švajčiarsko


Z lektorských a trénerských skúseností:

 • Akreditovaná príprava mediátorov
 • Asertivita
 • Empatia
 • Neverbálna komunikácia
 • Syndróm vyhorenia
 • Zvyšovanie efektívnosti tímovej spolupráce
 • Telefonické rozhovory
 • Komunikačné zručnosti
 • Vzdelávanie profesionálnych rodičov a pracovníkov Detských domovov
 • Vzdelávanie v problematike látkových a nelátkových závislostí
 • Prednášky a workshopy na medzinárodných konferenciách