Ľahké konštrukcie sú často žiadané aj ako akusticky vyhovujúce

Projektovanie stavieb nie je jednoduchá a už vôbec nie rýchla záležitosť. Pri zostavovaní miestností v budove totiž treba myslieť a zosúladiť množstvo okolností a faktov, ktoré majú na tvar či dispozície budovy vplyv. Preto sa na projekte podieľajú mnohí špecializovaní projektanti, napríklad z odboru elektrotechniky, statiky, protipožiarnych opatrení či vodári, kúrenári a podobne. Odhlučnenie vnútorných priestorov budov je dôležitá súčasť projektovania, no nápomocné pri odstraňovaní hlučnosti sú moderné stavebné materiály a konštrukcie. Murované priečky sa tak dajú ľahko zameniť za hliníkové akustické konštrukcie, ktoré sú veľmi často navrhované na predeľovanie kancelárskych priestorov a tam, kde je potrebné špeciálne dobre odhlučniť priestor.

Mnoho povolení treba ku kolaudácii stavby

Hliníkový systém MB-80 OFFICE je produktom spoločnosti LM-MONT, ktorá dodáva aj viacero iných typov systémov a konštrukcií z hliníka či plastu a skla. Spomínaný Systém MB-80 OFFICE systém je tvorený akustickými priečkami a dvojitým zasklením, čo mu zabezpečuje použitie najmä v miestnostiach, ktoré treba dostatočne odhlučniť, a tiež do kancelárskych priestorov. Je to totiž konštrukcia s dokonalou zvukovou izoláciou. Tento systém sa nazýva aj univerzálny, pretože je možné na jeho konštrukciu využiť rozličné druhy výplní, priehľadné aj nepriehľadné. Medzi sklenené tabule sa dajú zakomponovať aj žalúzie a rôzne doplnky spolu s elektrickým príslušenstvom. MB-80 OFFICE j veľmi všestranný systém, ktorý je možné variovať podľa toho, čo požaduje investor či zákazník.

Open air kancelárie súčasnosti

Hliníkový systém má niekoľko vlastností, vďaka ktorým je veľmi populárny:

-montáž prefabrikovaných dielov je možná priamo na stavbe

-systém je kompatibilný s inými systémami

-konštrukcia má akustickú izoláciu mimoriadnej účinnosti (až50dB)

-stavebnú hĺbku je možné prispôsobiť v rozmedzí 80 až 82 mm

-vysoká konštrukčná výška až do 5,40m pri odstupe stĺpikov od seba vo vzdialenosti 1,30m

-sklenenú výplň je možné použiť v hrúbke 4-14mm

-možnosť montáže zabudovaných elektrických žalúzií a kabeláže priamo do okna

About the Author

You may also like these